Głosujesz na Aftowicz Roman

– inż. budownictwa z Kutna po ATR w Bydgoszczy, technik elektronik. Kierujący działem sprzedaży Prokurent w Kongskilde Polska Sp. z o.o. Zarządza grupą inżynierów rozwiązującą problemy dotyczące porządkowania środowiska pracy (PT-25),

ANULUJ