Głosujesz na Gruszka Elżbieta

– mgr inż. chemik po Politechnice Śląskiej (PŚl). Pełnomocnik Dyrektora ds. jakości w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. Została Laureatką XX edycji Indywidualnej Polskiej Nagrody Jakości im prof. E. Kindlarskiego (PT-25),

ANULUJ