Głosujesz na Kotowicz Janusz

– prof. dr hab. Inż. mechanik – energetyk po PŚl., wieloletni Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, obecnie prorektor gliwickiej politechniki. Sekretarz Komitetu Energetyki przy Prezydium PAN (PT-9-10),

ANULUJ