Głosujesz na Piotrowski Zbigniew

– dr hab. inż. elektronik po WAT, prof. tej uczelni. Dyrektor Instytutu Telekomunikacji na Wydziale Elektroniki. Sekretarz naukowy Komitetu Elektroniki PAN (PT-18),

ANULUJ