Głosujesz na Puczel Bronisław Fr.

– mgr inż. rolnik po ART Olsztyn. Dyrektor Stacji Doświadczalnej w Krzyżewie (podlaskie) badającej odmiany w ramach Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (PT-6),

ANULUJ