Głosujesz na Rosiak Mariusz

– dr inż. mechanik po Politechnice Opolskiej i Uniwersytecie Opolskim. Pracownik Katedry Materiałoznawstwa i Technologii Bezwiórowych Politechniki Opolskiej (Wyróżniony 2013),

ANULUJ