Głosujesz na Smiatacz Piotr

– mgr inż. leśnik po AR w Poznaniu, dyrektor Zakładu Informatyki Lasów Państwowych w Sękocinie Starym. Wdrożył nowe zasady sprzedaży drewna, a ostatnio wdraża fotooptyczny system pomiaru drewna (PT-4),

ANULUJ