Głosujesz na Szymański Piotr

– dr inż. technologii żywności po SGGW. Pracownik Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Organizator i juror cyklicznych konkursów dotyczących jakości produktów mięsnych (PT-21),

ANULUJ