Głosujesz na Żak Grażyna

– dr chemii po UJ. Zajmuje się opracowywaniem technologii wytwarzania dodatków do paliw i biopaliw stosowanych w silnikach spalinowych. Członek Rady Naukowej Instytutu Nafty i Gazu PIB w Krakowie, ma wiele patentów (PT-26),

ANULUJ