Głosujesz na Ewa Łada-Tondyra

– dr inż. elektrotechnik po Politechnice Częstochowskiej. Adiunkt w Zakładzie Elektrotechniki Instytutu Optoelektroniki i Systemów Pomiarowych PCz. Bada skutki biomedyczne pola elektromagnetycznego (21),

Po oddaniu głosu na podany adres e-mail otrzymaja Państwo wiadomość, po otrzymaniu której naelży potwierdzić oddany głos za pomocą odnośnika znajdującego sie w wiadomości

ANULUJ