Głosujesz na Wanda Olech

– prof. dr hab. inż. zootechniki po SGGW. Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach. Przewodniczy Zarządowi Stowarzyszenia Miłośników Żubrów i grupie specjalistów ds. żubra w Państwowej Radzie Ochrony Przyrody (8),

Po oddaniu głosu na podany adres e-mail otrzymaja Państwo wiadomość, po otrzymaniu której naelży potwierdzić oddany głos za pomocą odnośnika znajdującego sie w wiadomości

ANULUJ