Głosujesz na Florian Romanowski

– mgr inż. geodeta po ART Olsztyn. Prezes Zarządu Spółki OPEGIEKA w Elblągu. Współrealizator wielu projektów unijnych w dziedzinie geodezji i kartografii (8),

Po oddaniu głosu na podany adres e-mail otrzymaja Państwo wiadomość, po otrzymaniu której naelży potwierdzić oddany głos za pomocą odnośnika znajdującego sie w wiadomości

ANULUJ