Głosujesz na Tomasz Schweitzer

– dr inż. elektryk po Politechnice Warszawskiej. Od 2007 r. prezes Polskiego Komitetu Normalizacji. Przedstawiciel PKN w Radzie Technicznej Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego, członek Rad Administracyjnych CEN i CENELEC (25),

Po oddaniu głosu na podany adres e-mail otrzymaja Państwo wiadomość, po otrzymaniu której naelży potwierdzić oddany głos za pomocą odnośnika znajdującego sie w wiadomości

ANULUJ