Złoty Inżynier

Jubileusz 150-lecia „Przeglądu Technicznego” kończymy rozstrzygnięciem 23. edycji Konkursu „Złoty Inżynier 2016”. Poniżej w kolejności alfabetycznej przypominamy wszystkich kandydatów przedstawionych w tegorocznych numerach pisma oraz konkurujących z nimi kandydatów z lat ubiegłych. Są w tym gronie zarówno młodzi (do 35 lat), rozpoczynający karierę inżynierowie, jak i doświadczeni menedżerowie oraz naukowcy o dużym dorobku; twórcy techniki z dużych, małych i średnich firm krajowych i zagranicznych, a nawet cenieni na świecie inżynierowie polonijni.

Prosimy o zagłosowanie z zaprezentowanego grona na najlepszego Państwa zdaniem kandydata do 10 lutego 2017 r. Kategorie, w których zostaną oni złotym, srebrnymi i wyróżnionymi inżynierami, ustali redakcyjne jury, wsparte ekspertami FSNT-NOT.

KANDYDACI

Andrzejewski Bartłomiej

młody technik mechanik, inż. z Kutna, po Politechnice Łódzkiej. Główny odtwórca-konstruktor kultowego samochodu „Syrenka”. Pracuje w prywatnych Zakładach AMZ Kutno (PT’1).

ZAGŁOSUJ

Baryłka Adam

dr n. technicznych inżynier budownictwa lądowego. Naukowiec, dydaktyk, przedsiębiorca. Redaktor naczelny 3 czasopism naukowych, rzeczoznawca budowlany, biegły sądowy. (PT’4).

ZAGŁOSUJ

Berdowski Janusz

dr inż. spożywca po SGGW, naukowiec, dydaktyk, profesor Wyższej Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie. Laureat Polskiej Nagrody Jakości, audytor systemów zarządzania jakością, były dyrektor PCBC (PT’25-26).

ZAGŁOSUJ

Bernatt Jakub

dr hab. inż. elektryk, profesor Instytutu Komel, absolwent Politechniki Śląskiej. Konstruktor, dyrektor Instytutu Napędów i Maszyn Elektrycznych Komel. Autor i współautor projektów kilkuset silników, wykorzystanych w praktyce przemysłowej oraz 21 patentów i wielu zgłoszeń patentowych (PT 21-22/2015).

ZAGŁOSUJ

Bombrych Tadeusz

elektronik z Kutna, absolwent Policealnego Studium Radiowo- Telewizyjnego w Łodzi. Naprawiał telewizory, miał szwalnię, a obecnie prowadzi nowoczesny hotel we wnętrzach „Dworu Sójki”, któremu wspólnie z żoną przywrócili świetność i przywracają historię (PT’11-12).

ZAGŁOSUJ

Chęsy Tadeusz

inż. mechanik poligraf, wybitny przedsiębiorca z Inowrocławia. Twórca i współwłaściciel nowoczesnej Drukarni POZKAL. Nieustannie inwestujący właściciel historycznych, ale nowocześnie zorganizowanych obiektów sanatoryjnych SOLANKI Inowrocław (PT’2-3).

ZAGŁOSUJ

Czaplicki Zdzisław

dr inż. włókiennik po PŁ. Pracownik Instytutu Włókiennictwa w Łodzi. Twórca maszyn do obróbki i technologii produkcji włókien z alpak. To umożliwiło rozwój hodowli tych ssaków w Polsce i nowy rodzaj tkanin na rynku („Wyróżniony 2008 r.”).

ZAGŁOSUJ

Czupryński Ryszard

inż. elektryk po ATR w Bydgoszczy, związany zawodowo z tym miastem. Pracował w firmie ELTOR, a w warunkach gospodarki rynkowej stał się przedsiębiorcą kilku branż w Polsce i w Niemczech. W spółce Agro-Visbek pilotuje innowacyjny projekt naukowy z branży mięsnej (PT’8).

ZAGŁOSUJ

Dobrut Mirosław

mgr inż. elektryk po Politechnice Częstochowskiej, związany przez całą karierę zawodową z gazownictwem. Był m.in. wiceprezesem PGNiG SA, a ostatnio działaczem samorządu gospodarczego jako prezes Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa (PT’5).

ZAGŁOSUJ

Dziopak Józef

prof. dr hab. inż. środowiska po Politechnice Krakowskiej. Kierownik Katedry Infrastruktury i Ekorozwoju w Politechnice Rzeszowskiej. Laureat wielu konkursów międzynarodowych, laureat 9 pucharów Grand Prix, 5 statuetek i 67 medali (PT’13).

ZAGŁOSUJ

Gacek Edward

prof. dr hab. inż. rolnik z Wielkopolski, absolwent AR we Wrocławiu. Naukowiec, administrator, genetyk roślin przez wiele lat związany z IHiAR w Radzikowie. Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupcy. Współpracuje z Komisją Europejską UE (PT’18).

ZAGŁOSUJ

Gmurczyk Jakub

młody inż. mechanik po Uniwersytecie Maryland w USA. Kieruje zespołem inżynierskim projektującym komory spalania silników odrzutowych General Electric Aviation w Warszawie. Reprezentował firmę na XXV Kongresie Techników Polskich we Wrocławiu (PT’17-18).

ZAGŁOSUJ

Greń Antoni

inż. mechanik po PŁ, menedżer jakości w koncernie motoryzacyjnym FCA. Dyrektor naczelny Zakładu FCA w Tychach, produkującego auta marek: Fiat, Lancia oraz Ford („Zloty Inżynier 2012”).

ZAGŁOSUJ

Gronowski Lesław

mgr inż. elektronik (specjalność telekomunikacja) po WAT. Odszedł z wojska w stopniu pułkownika i rozpoczął działalność gospodarczą. Jako projektant i dyrektor przyczynił się do powstania wielu sieci światłowodowych wzdłuż autostrad i w gminach (PT’5).

ZAGŁOSUJ

Grześ Michał

młody inż. mechanik, doktorant na Politechnice Białostockiej. Laureat Diamentowego Grantu MNiSW. Konstruktor robotów. Współtwórca łazików marsjańskich Hyperion i Hyperion II, które wygrały międzynarodowe zawody łazików w USA (PT’21).

ZAGŁOSUJ

Grzęda Mirosław

dr nauk weterynaryjnych, po kilkuletniej przerwie wrócił na stanowisko prezesa Zarządu spółki BIOWET Puławy. Współtwórca nowoczesnych leków weterynaryjnych, laureat konkursu „Polski Produkt Przyszłości” („Wyróżniony 2001 r.”).

ZAGŁOSUJ

Hilszczański Jacek

prof. dr hab. inż. leśnik po AR w Krakowie, zastępca dyr. ds. naukowych Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym. Wybitny specjalista z zakresu ochrony lasu przed szkodnikami. Zaangażowany w walkę z groźnym kornikiem drukarzem (PT’25-26).

ZAGŁOSUJ

Janas Stanisław

mgr inż. odlewnik po AGH. Związany z polskim przemysłem obronnym. Rozpoczynał pracę w odlewni mieleckiej WSK, po wyborze do władz Związku Zawodowego Metalowców (1983 r.), rozpoczął karierę związkową (PT’9-10).

ZAGŁOSUJ

Kalinowski Rafał

mgr, ekonomista po WSHiP im. R Łazarskiego, podwyższa kwalifikacje na PW. Międzynarodowy audytor systemów jakości związany wiele lat z PCBC SA. Prokurent zarządzający w koreańskiej spółce ICR Polska w Warszawie (PT’6-7).

ZAGŁOSUJ

Kania Jan

dr inż. po PŚl, pracownik tej uczelni, ekspert górniczy, specjalista od mechanizacji górnictwa („Wyróżniony 2000”).

ZAGŁOSUJ

Katner Andrzej

mgr inż. mechanik po PW, wybitny specjalista od urządzeń dźwigowych. Współwłaściciel firmy Winda Warszawa zatrudniającej ok. 120 osób, wyspecjalizowanej w modernizacji dźwigów w prestiżowych budynkach, m.in. FSNT-NOT (PT’22-23).

ZAGŁOSUJ

Klamka Jerzy

emerytowany prof. dr hab. inż. elektryk i łącznościowiec, działacz SEP i SIMP. Wybitny specjalista w dziedzinie przyrządów półprzewodnikowych. Były pracownik PAN oraz Instytutu Technologii Elektronowej. Autor opracowań dla wojska, związany z przemysłem (PT’16-17).

ZAGŁOSUJ

Klęk Dorota

mgr inż. po AGH. Wybitna specjalistka z zakresu przepływowego pomiaru i oceny jakości gazu ziemnego. Dyrektor Biura Dyspozycji Pomiarów w polsko- rosyjskiej spółce EuRoPol GAZ SA, która jest właścicielem Gazociągu Jamalskiego w Polsce (PT’4).

ZAGŁOSUJ

Kotarba Marek

mgr inż. transportu po PK, wybitny specjalista od konstrukcji stalowych. Dyrektor STACO Polska. Laureat wielu nagród i wyróżnień, wdraża innowacyjne rozwiązania w konstrukcjach (PT’22-23).

ZAGŁOSUJ

Kowalski Andrzej

dr inż. automatyk po PŚl. Naukowiec związany z tą uczelnią, menedżer. Zarządza służącą energetyce spółką ENERGOPROJEKT KATOWICE SA. W 2008 r. uzyskał tytuł Menedżera Roku oraz Menedżera Projektowania dwudziestolecia (PT’13).

ZAGŁOSUJ

Kowalski Ryszard Marek

pszczelarz zawodowy, mistrz pszczelarski z Kobyłki k. Warszawy. Prowadzi Warszawski Klub Pszczelarzy. Promuje pszczelarstwo w TVP (nominowany 2014).

ZAGŁOSUJ

Kruk Stanisław

młody mgr inż. metalurg po AGH. Główny technolog w prywatnej fabryce Narzędzi „Kuźnia” Sułkowice SA. Zaprojektowane pod jego kierownictwem produkty trafiają do znanych z wysokich wymagań jakościowych firm niemieckich i innych (PT’25-26).

ZAGŁOSUJ

Lis Jerzy

prof. dr hab. inż. materiałoznawca po AGH, obecny prorektor tej uczelni, członek korespondent PAN. Działacz stowarzyszeń NOT, wybitny specjalista z zakresu materiałów ceramicznych, w tym spiekania tworzyw i syntezy wysokotemperaturowej SHS (PT’19-20).

ZAGŁOSUJ

Madryas Cezary

prof. dr hab. inż. budownictwa po Politechnice Wrocławskiej, obecny rektor tej uczelni. Naukowiec i dydaktyk, wcześniej pełnił wiele funkcji administracyjnych: był dyrektorem instytutu uczelnianego, dziekanem oraz prorektorem ds. rozwoju PWr (PT’25-26).

ZAGŁOSUJ

Miłek Michał

technik gazownictwa, absolwent Akademii Ekonomicznej oraz AGH w Krakowie, inżynier górniczy III stopnia. Twórca oryginalnych rozwiązań w motoryzacji umożliwiających zwiększenie zużycia gazu do napędu aut. Skonstruował auto na trzy rodzaje paliw: benzynę, propan-butan i gaz ziemny (PT’9-10).

ZAGŁOSUJ

Mrzygłód Rafał

dr inż. po AGH, związany z PGNiG SA. W spółce Investgas opracował model tawernowego napełniania złoża magazynu Mogilno. Opracowuje koncepcję zagospodarowania węglowodorów w Libii (PT’6-7).

ZAGŁOSUJ

Murawski Krzysztof

dr hab. inż. informatyk po WAT. Odbył staż w USA. Specjalizuje się w obróbce i analizie obrazów cyfrowych, systemach wbudowanych, robotyce, systemach sterowania i sensorach. Uczestniczył w 16 projektach naukowych, współautor 45 publikacji naukowych (PT’21).

ZAGŁOSUJ

Odrobiński Rafał

mgr inż. środowiska po PW. Dyrektor ds. odnawialnych źródeł energii w spółce Eko-Efekt w Warszawie. Przyczynił się do uruchomienia kilku odnawialnych źródeł energii: wiatrowych, wodnych i biogazowni (PT’6-7).

ZAGŁOSUJ

Olczak Jan

mgr inż. mechanik po PW. Współtwórca i wiceprezes Zarządu FANEX w Radonicach k. Błonia. Współtwórca kilku oryginalnych maszyn do mieszania i rozlewania maszyn stosowanych w spółce („Srebrny Inżynier 2013”).

ZAGŁOSUJ

Piotrowski Adam

dr inż. po PW i WAT. Twórca nowych technologii, menedżer. Prezes technologicznej firmy VIGO System SA. Niechłodzone detektory podczerwieni z tej firmy zostały zainstalowane w 2012 r. na łaziku marsjańskim Curiosity (PT’24).

ZAGŁOSUJ

Rosłonek Grzegorz

dr chemik po UW, doktorat przygotował w Instytucie Przemysłowym PAN, inżynier górniczy I stopnia. Dyrektor Oddziału PGNiG SA Centralne Laboratorium Pomiarowe Gazownictwa. Współautor norm w gazownictwie („Srebrny Inżynier 2013”).

ZAGŁOSUJ

Rusiecki Krzysztof

mgr inż. budownictwa po Politechnice Świętokrzyskiej. Wybitny specjalista z dziedziny konstrukcji stalowych, zwłaszcza mostów i wiaduktów. Prezes Zarządu Mostostalu Kielce SA. Wybudował wiele mostów, w tym autostradowe oraz kilka instalacji w energetyce (PT’19-20).

ZAGŁOSUJ

Rzepecki Tadeusz

dr inż. chemik po UJ. Prezes Zarządu firmy Tarnowskie Wodociągi w Tarnowie. Wdrożył najnowszą technologię zagospodarowania osadów ściekowych. Przewodniczy Radzie Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie („Złoty Inżynier 2014”).

ZAGŁOSUJ

Siwiec Józef

mgr inż. ceramik po AGH, od 2000 r. zarządza spółką publiczną Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE SA. Eksportuje wyroby do 60 krajów świata, nawet do Chin. Laureat wielu nagród, głównie za eksport. („Złoty Inżynier PT 2006”).

ZAGŁOSUJ

Skalski Jan

mgr inż. spożywca z Konina, prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Jako pierwszy w kraju uruchomił nowoczesny zakład termicznego unieszkodliwiania (spalarni) odpadów komunalnych pod Koninem (PT’2-3).

ZAGŁOSUJ

Stojecki Arkadiusz

dr inż. transportu. Absolwent PŚl, doktoryzował się na PP. Menedżer nauki, dyrektor zarządzający, zastępca prezesa sprywatyzowanego Instytutu Badań i Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. w Bielsku Białej (PT’11-12).

ZAGŁOSUJ

Stępień Zbigniew

dr inż. transportu samochodowego po PŚl. Ekspert o międzynarodowej renomie w dziedzinie silników tłokowych. Adiunkt i kierownik Laboratorium Badań Silnikowych i Trybologicznych w krakowskim Instytucie Nafty i Gazu – PIB (PT’18).

ZAGŁOSUJ

Sułek Leszek K.

mgr inż. rolnik po ART Olsztyn. Spółdzielca pełniący wiele funkcji społecznych, prezes RSP Linowo k. Świecia (950 ha), wyspecjalizowanej w produkcji mleka. Ma wiele pasji, prowadzi grupę rycerską, odchów bażantów i małą pasiekę (PT’14-15).

ZAGŁOSUJ

Sęk Marcin

mgr inż. materiałoznawca po PW, specjalista inżynierii powierzchni. Zarządza nowymi uruchomieniami w Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowym spółki rodzinnej ASmet w Regułach k. Warszawy, założonej przez Andrzeja Sajnagę (PT’14-15).

ZAGŁOSUJ

Węglowski Marek St.

dr inż. automatyk po PŚl. Członek Kolegium Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, pełnomocnik dyr. ds. rozwoju badań. Uzyskał stopień doktora habilitowanego, przedstawiając pracę dotyczącą tarciowych modyfikacji odlewniczych stopów aluminium („Srebrny Inżynier 2012”).

ZAGŁOSUJ

Zastawny Marian

młody dr inż. lotnictwa po PW, zrobił karierę w Wielkiej Brytanii. Zaktywizował środowisko polskich inżynierów na Wyspach Brytyjskich. Prezes Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii (PT’24).

ZAGŁOSUJ

Śliwiński Paweł

dr inż. mechanik po PG. Pracownik Zakładu Hydrauliki i Pneumatyki Wydziału Mechanicznego PG, zajmuje się projektowaniem przyszłościowych pomp i silników satelitowych. Uczestnik Programu LIDER, nagrodzony przez SIMP (PT’1).

ZAGŁOSUJ